Profile specjalne gorącowyciskane

Profile specjalne

SIDERVAL firma posiadająca pozycję lidera wśród producentów specjalnych profili stalowych uzyskiwanych w procesie wyciskania na gorąco. Jest znana i doceniana przez względy jakościowe swojej produkcji oraz wysoki standard całości oferowanych usług, (punktualności dostaw i serwisu oferowanego Klientom). Zaawansowany poziom urządzeń i doświadczenie zdobyte w trakcie trzydziestoletniej działalności pozwalają na transformację jakiegokolwiek typu materiału (stale czarne i nierdzewne, wysokostopowe oraz tytanowe) i produkcję gamy profili ekstremalnie pełnej i zróżnicowanej. 

Proces produkcyjny składa się z następujących faz głównych:
• rozgrzanie materiału wsadowego w piecach indukcyjnych w atmosferze kontrolowanej
• produkcja przy użyciu nowoczesnej prasy o mocy 2400 ton. W prętach o długości zmiennej (do 16 m) o przekrojach złożonych (pełnych czy strukturalnych) zawierających się w średnicy równej czy mniejszej niż 200mm.

SIDERVAL działa zgodnie z zachowaniem systemu jakości ISO 9002 i zgodnie z procedurami technicznymi wymaganymi przez homologację TUEV TRD 100; jest w stanie zaspokoić wymagania przeróżnych certyfikatów zewnętrznych takich jak np.: FS, SNCF, DB, LL.RR, Rina, Apave, etc.

Technologia, która oferuje rozwiązania interesujące z punktu widzenia technicznego oraz korzystne z punktu widzenia ekonomicznego w porównaniu do tradycyjnej obróbki prętów na obrabiarkach, elementów kutych czy spawanych, wyciskanie pozwala nam na osiągnięcie następujących rezultatów:
• można produkować profile i kształty tak bardzo złożone, które nie mogą być uzyskane przez żadną inną metodę obróbkę czy to na gorąco czy na zimno; zostały wyeliminowane niektóre fazy, które wymagałyby obróbki na obrabiarce czy wymagałyby procesu spawania.
• zapotrzebowanie produkcyjne wymaga często bardzo małych ilości profili specjalnych. Siderval jest w stanie zaspokoić jakichkolwiek zapotrzebowanie i dostarczyć na warunkach ekonomicznych konkurencyjnych także ilości od 500 kg dla stali nierdzewnych oraz od 2000 kg dla stali czarnych, nawet gdzie przygotowanie oprzyrządowania do wykonania profili gorąco wyciskanych niesie za sobą określone koszty.
• dla niektórych rodzajów stali (stal wysokostopowa) nie jest możliwe uzyskanie profili w procesie walcowania, duża szybkość chłodzenia powoduje natychmiastowe utwardzenie materiału, co niesie za sobą kolejne przejścia redukujące, występują defekty (pęknięcia), przy profilach gorąco wyciskanych wszystkie te niedogodności nie występują.

 

Badania, kompetencja, wysoko wykwalifikowany personel i urządzenia technologiczne, będące wynikiem zaawansowanej myśli technicznej, świadczą o pełnej sprawności projektowej i bezwzględnej dokładności wykonawczej naszych profili.

strona producenta