Profile specjalne zimnociągnione

Profile specjalne

CALVI koncentruje się na produkcji specjalistycznych profili stalowych o złożonych przekrojach i geometrii, w oparciu o projekt klienta. Oferuje każdemu klientowi pełną usługę: od konsultacji technicznej w fazie opracowywania profilu, po wybór odpowiednich materiałów i zoptymalizowania lotta produkcyjnego w zależności od jego wymogów.

CALVI od początku swej działalności było wyposażone w specyficzne maszyny i sprzęt do produkcji wyłącznie zimnociągnionych profili specjalnych ze wszystkich rodzajów stali (zwykłych, stali węglowych, do hartowania powierzchniowego, średnio-wysoko stopowych i nierdzewnych). Gama używanych materiałów jest zależna wyłącznie od ograniczeń wynikających z charakterystyk plastyczności stali) według rysunku klienta.

Użycie profili specjalnych w produkcji pozwala klientom uzyskać wiele korzyści:
- większą jednorodność wymiarową produktów i kształty bardziej złożone w porównaniu z tymi uzyskiwanymi przy obróbce mechanicznej
- redukcję wpływu kosztu materiału dzięki eliminacji odpadów towarzyszących obróbce
- uproszczenie i redukcję cykli produkcyjnych szczególnie tam, gdzie występuje duże skomplikowanie, co do kształtu, produkcja rozpoczynana jest ze stanu bliskiego produktowi końcowemu.

Oprócz profili szytych na miarę, wyłącznie według indywidualnych projektów klienta, CALVI oferuje także standardowe profile takie jak wałki wielowypustowe do napędów mechanicznych, a także typu T do zacisków mechanicznych stosowanych w obrabiarkach. Elastyczność firmy pozwala na produkcję profili specjalnych także w niewielkich ilościach. Z drugiej strony duże ilości pozwalają na optymalne wykorzystanie narzędzi do obróbki zarówno na gorąco jak i na zimno, a także pozwalają na maksymalizację korzyści ekonomicznych. Profile specjalne mogą być dostarczane w prętach o długości maksymalnie do 10 metrów.

CALVI gwarantuje wysokie tolerancje wymiarowe. Profile stalowe mogą być produkowane w tolerancjach wymiarowych 0,10mm, ale mogą także osiągnąć wyższy poziom dokładności taki jak ISO H9, a nawet w przypadku gdzie wymaga tego klient - wartość do 0,02mm.

• Szerokość od 6 do 180mm
• Grubości od 3 do 60mm
• Przekroje od 25 do 10.000 mm²
• Ciężar na metr 0d 0,050 d0 około 75kg/m.

Zastosowanie profili specjalnych umożliwia zamawiającym je przedsiębiorstwom podniesienie poziomu konkurencyjności produkcyjnej oraz ograniczenie strat dzięki niezaprzeczalnym zaletom operacyjnym:
• ograniczenie kosztów
• ograniczenie work in Progress
• zmniejszenie zapasów
• produkcja także niewielkich ilości
• maksymalna dokładność wymiarowa
• zdolność obrabiania złożonych kształtów.

Od 2004 roku firma SIPA stanowi część CALVI NETWORK STEEL PROFILES, światowego lidera w zakresie projektowania i realizacji stalowych profili specjalnych; sieci, która łączy ze sobą sześć niezależnych jednostek biznesowych mających swe siedziby w różnych krajach europejskich.
SIPA projektuje i produkuje profile specjalne ze stali, ciągnione na zimno; obsługuje najbardziej renomowane przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym. Zapewnia najwyższą sprawność w zakresie jakości gotowego wyrobu, terminowość i sprawność przy przygotowaniu i dostawie zamówień.

SIPA obrabia wszelkie gatunki stali ciągnionej, przekroje ciągnione w zakresie od 20 do 5.000mm²; węższe tolerancje i długości dostarczanych prętów do maksimum 7m – na wyraźne żądanie klienta.

 

Badania, kompetencja, wysoko wykwalifikowany personel i urządzenia technologiczne, będące wynikiem zaawansowanej myśli technicznej, świadczą o pełnej sprawności projektowej i bezwzględnej dokładności wykonawczej naszych profili.

strona producenta strona producenta